اروپا، مقصد اصلی صادرات ترکیه
در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2022 کشورهای اروپایی مشتریان اصلی محصولات و تولیدات ترکیه بوده‌اند و در این میان هلند خریدار بیشترین مواد شیمیایی و آلمان نیز مشتری بیشترین خودرو بوده است.
اروپا، مقصد اصلی صادرات ترکیه
پنجشنبه 19 آبان 1401

از اول سال جاری کشورهای اروپایی مقصد اصلی صادرات محصولات و تولیدات ترکیه بوده‌اند.

در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2022 کشورهای اروپایی مشتریان اصلی محصولات و تولیدات ترکیه بوده‌اند و در این میان هلند خریدار بیشترین مواد شیمیایی و آلمان نیز مشتری بیشترین خودرو بوده است.

بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM)، صادرات ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر سالانه 15.4 درصد افزایش یافته و از 209 میلیارد دلار گذشته است. در بین 27 بخش در 10 ماهه سال، مواد شیمیایی و محصولات با 28.1 میلیارد دلار بیشترین صادرات را داشته و پس از آن صنعت خودرو با 25 میلیارد دلار و صنعت فولاد با 18.4 میلیارد دلار قرار دارند.

صنعت پوشاک و پوشاک با 17.9 میلیارد دلار در رده چهارم و برق و الکترونیک نیز با 12.3 میلیارد دلار در رده پنجم است. با نگاهی با داده‌ها مشاهده می‌شود که هلند با خرید مواد شیمیایی و فرآورده‌های آن به ارزش 1.99 میلیارد دلار اصلی‌ترین مشتری این محصول بوده و ایتالیا و ایالات متحده آمریکا نیز پس از آن قرار دارند. آلمان هم با 3.64 میلیارد دلار در رتبه اول صادرات بخش خودرو ترکیه بوده است.

انگلستان و فرانسه نیز در جایگاه دوم و سوم حضور دارند. همچنین اسرائيل اصلی‌ترین مشتری صنایع فولاد بوده و این بخش 1.29 میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته است. آلمان،‌ اسپانیا و انگلستان نیز در جایگاه‌های اول،‌ دوم و سوم خریداران پوشاک ترکیه بوده‌اند.