حجم صادرات ترکیه به لیبی از 2 میلیارد دلار فراتر رفت
حجم صادرات ترکیه به لیبی طی بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2022 در قیاس با مدت مشابه سال قبل با 3.3 درصد افزایش به 2 میلیارد و 24 میلیون دلار رسید.
حجم صادرات ترکیه به لیبی از 2 میلیارد دلار فراتر رفت
پنجشنبه 19 آبان 1401

حجم صادرات ترکیه به لیبی طی 10 ماهه امسال با 3.3 درصد رشد به بیش از 2 میلیارد دلار رسید.

حجم صادرات ترکیه به لیبی طی بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2022 در قیاس با مدت مشابه سال قبل با 3.3 درصد افزایش به 2 میلیارد و 24 میلیون دلار رسید.

طبق داده‌های شورای صادرکنندگان ترکیه (TİM)، حجم صادرات کشور طی ماه اکتبر در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با 3 درصد ارتقا 21.3 میلیارد دلار ثبت شد. این میزان طی 10 ماهه اول نیز با 15 درصد ارتقا 209.5 میلیارد دلار رقم خورد.

حجم صادرات غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی ترکیه به لیبی در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 50.5 درصد افزایش به 296.7 میلیون دلار رسید. این بخش در صادرات ترکیه به لیبی رتبه اول را به خود اختصاص داد. بخش مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی با حجم 249 میلیون دلار، بخش مواد شیمیایی و فرآورده‌های آنها با حجم 243 میلیون دلار و بخش پوشاک و منسوجات نیز با حجم 236 میلیون دلار در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در صادرات ترکیه به لیبی، بخش زیتون و روغن زیتون طی 10 ماهه سال جاری بیشترین افزایش را داشت. حجم صادرات این بخش به لیبی طی این دوره با 173.4 درصد رشد از 4 میلیون دلار فراتر رفت. همچنین بخش دخانیات نیز حجم صادرات خود به لیبی را با 107.5 درصد افزایش به 8.6 میلیون دلار رساند.