صادرات ترکیه با واحد پول ملی به 300 میلیارد لیر رسید
صادرات ترکیه با واحد پول ملی در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 109 درصد رشد داشته است.
صادرات ترکیه با واحد پول ملی به 300 میلیارد لیر رسید
دوشنبه 16 آبان 1401

صادرات ترکیه با واحد پول ملی در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 109 درصد رشد داشته است.

صادرات ترکیه با واحد پول ملی طی ده ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 15 درصد رشد به 297 میلیارد و 150 میلیون لیر رسید.

بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی ترکیه، صادرات با لیر در ماه اکتبر 2022 نسبت به ماه مشابه سال قبل 109 درصد افزایش یافته و به 13 میلیارد و 31 میلیون لیر رسیده است. طبق این داده‌ها در حالی که صادرات اکتبر گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 درصد افزایش یافته و 21.3 میلیارد دلار رسیده، در ده ماهه امسال نیز حجم تجارت خارجی به 510 میلیارد و 3 میلیون دلار افزایش یافته است.

حجم تجارت خارجی نیز در ماه اکتبر امسال با 17.9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 50 میلیارد و 601 میلیون دلار رسیده است. واردات هم در این ماه 29.3 میلیارد دلار بوده است.

به موازات افزایش حجم تجارت خارجی ترکیه، تجارت با لیر نیز روند صعودی خود را ادامه داد. در حالی که صادرات با لیر ترکیه در ماه ژانویه 7 میلیارد و 21 میلیون لیر بود این رقم در ماه اکتبر به 13 میلیارد و 31 میلیون لیر رسیده است.