پروژه ها 2023
پروژه ها 2023
مجموعه ای کامل از برترین پروژه های مناسب برای سرمایه گذاری در مناطق برگزیده و سود آور ترکیه
کد پروژه: IST-ARB ویلائی
مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه
کد پروژه: IST-ARB

استانبول (اروپائی), باشاک شهیر

پروژه ویلایی و لوکس و خانوادگی در منطقه زیبای باهچه شهیر

شروع قیمتها از
$ 860,000
کد پروژه: IST-SLF مسکونی - تجاری
مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه
کد پروژه: IST-SLF

استانبول (اروپائی), اسنیورت

پروژه مسکونی و تجاری و مدرن مناسب جهت سرمایه گذاری و اخذ شهروندی ترکیه در منطقه اسنیورت

شروع قیمتها از
$ 195,000
کد پروژه: IST-NVF مسکونی
مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه
کد پروژه: IST-NVF

استانبول (اروپائی), باکیر کوی

پروژه ای خانوادگی فوق العاده لوکس در منطقه زیبای باکرکوی محله فلوریا

شروع قیمتها از
$ 1,216,000
کد پروژه: IST-NFR مسکونی
مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه
کد پروژه: IST-NFR

استانبول (آسیایی), اوسکودار

زندگی آرام در منطقه اسکودار به همراه مناظر زیبای تنگه باسفر را در این پروژه تجربه کنید

شروع قیمتها از
$ 975,000
کد پروژه: IST-ACB مسکونی، اداری و تجاری
مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه
کد پروژه: IST-ACB

استانبول (آسیایی), بی کوز

پروژه ای لوکس در منطقه اعیان نشین و جنگلی بیکوز استانبول آسیایی

شروع قیمتها از
$ 1,217,000
کد پروژه: IST-DSM مسکونی - تجاری
مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه
کد پروژه: IST-DSM

استانبول (آسیایی), مال تپه

سرمایه گذاری سود آور در یکی از عظیم ترین پروژه های استانبول آسیایی با مناظر بی نظیر جزایر پرنسس

شروع قیمتها از
$ 299,000
کد پروژه: IST-PML مسکونی
مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه
کد پروژه: IST-PML

استانبول (اروپائی), بیلیک دوزو

پروژه ای لوکس در مجاورت دریای مرمره برای یک زندگی آرام در منطقه بیلیک دوزو استانبول اروپایی

شروع قیمتها از
$ 347,000
کد پروژه: IST-KKE مسکونی
مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه
کد پروژه: IST-KKE

استانبول (آسیایی), اوسکودار

زندگی قلب استانبول آسیایی را در منطقه اصیل نشین و لوکس آجی بادم را در این پروژه تجربه کنید

شروع قیمتها از
$ 1,230,000
کد پروژه: IST-BEA مسکونی - تجاری
مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه
کد پروژه: IST-BEA

استانبول (آسیایی), اوسکودار

پروژه ای لوکس و مدرن در منطقه اعیان نشین آجی بادم استانبول آسیایی

شروع قیمتها از
$ 550,000